name-d


ความหมาย


อิทธิพลของชื่อที่มีต่อ อายตนะ ๖ หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเครื่องรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวเราเอง อีกทั้งคนรอบข้าง คนอื่นที่มีต่อตัวเราเป็นอย่างไร การถอดเลขโดยใช้กำลังดาวทั้ง 8 ดวง


ดาวอาทิตย์ (๑)กำลังดาวพระเคราะห์ ๖
ดาวจันทร์ (๒)กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๕
ดาวอังคาร (๓)กำลังพระเคราะห์ ๘
ดาวพุธ(๔)กำลังพระเคราะห์ ๑๗
ดาวพฤหัสบดี (๕)กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๙
ดาวศุกร์ (๖)กำลังดาวพระเคราะห์ ๒๑
ดาวเสาร์ (๗)กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๐
ดาวราหู (๘)กำลังพระเคราะห์ ๑๒


ตารางเทียบค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข


ค่าเป็นตัวเลขตัวอักษรภาษาไทยสระภาษาไทยดาว
6สระทั้งหมด (ยกเว้น -ั และ -์)อาทิตย์ (๑)
15ก, ข, ค, ฆ, งจันทร์ (๒)
8จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญอังคาร (๓)
17ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณพุธ (๔)
19บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, มพฤหัสบดี (๕)
21ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮศุกร์ (๖)
10ด, ต, ถ, ท, ธ, นเสาร์ (๗)
12ย, ร, ล, วราหู (๘)วิธีถอดเลข


ให้เทียบตัวอักษรของชื่อกับตารางด้านบน

ชื่อสมมุติ คือ สมชาย

ส=21, ม=19, ช=8, อา=6, ย=12

ผลรวม คือ 21+19+8+6+12 = 66

แยกตัวเลขมารวมกัน 6+6 =12

ถ้ารวมแล้วได้ตัวเลข มากกว่า 9 ให้จับมาบวกต่อได้ 1+2 =3

สรุป ค่าอายตนะของชื่อ สมชาย คือ 3ความหมายของเลข


เลข 1   เปรียบดั่งพ่อ
มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้าง มีเมตตา กรุณา ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ


เลข 2   เปรียบดั่งแม่
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแล ห่วงใย เมตตา คนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกาย สุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีผู้คนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป


เลข 3   เปรียบดั่งคนรับใช้ในบ้าน
ต้องเหนื่อยหนักตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อย ใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก


เลข 4   เปรียบดั่งคนว้าวุ่น
มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบน้อยใจเสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้หรือมักชอบเดินทางตลอดไป อมทุกข์ อมเศร้า ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส


เลข 5   เปรียบดั่งยักษ์
มีจิตใจโหดเหี้ยม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนดดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ใคร่ได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กาย เสน่ห์ใจ อาภัพ


เลข 6   เปรียบดั่งราชินี
มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก


เลข 7   เปรียบดั่ง ปุโรหิต
มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูด การจาพูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไป มักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย


เลข 8   เปรียบดั่งเจ้าคนนายคน
เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก


เลข 9   เปรียบดั่งพระราชา
จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้ไกลมีอำนาจบารมี เมตตาธรรม แผ่ไปโดยทั่วถึง ผู้คนทั้งใกล้ไกล รักเคารพยำเกรง ต้องพึ่งบารมี ชีวิตจะประสบความสำเร็จจิตใจผ่องแผ้ว ดั่งผู้มีบุญมาเกิด จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ดีนักแล